AFSMI is een non-profit organisatie (vereniging) met als doel, bij te dragen aan een duurzame economische groei van de Services Industry.
AFSMI

Een paar redenen om lid te worden van AFSMI

  • Ten eerste, It is a big plus!
  • Toegang tot een globaal netwerk
  • Samenwerkings kansen
  • Up to date kennis
  • Workshops & Training
  • Events & roundtables

Lid worden?

AFSMI

De Association for Services Management International Netherlands chapter, AFSMI-NL is een non-profit organisatie (vereniging) die als doel heeft om bij te dragen aan een duurzame economische groei door de ontwikkeling en promotie van de Services Industry. 

 

AFSMI-NL brengt beleidsbepalers en eindbeslissers, politici en de academische gemeenschap bij elkaar om gezamenlijk het bewust-zijn te bevorderen dat de Services Industry een bepalende rol speelt bij het realiseren van een gezonde economische ontwikkeling. AF-SMI-NL stelt zich daarbij mede tot doel om door het geven van ge-detailleerde inzichten bedrijven ervan te overtuigen dat zij zich door de inzet van Services structureel kunnen onderscheiden. 

 

AFSMI-NL stimuleert service innovaties en het professionaliseren van Services management in alle sectoren van de economie. Zij doet dit door activiteiten te ontplooien zoals het stimuleren van research en wetenschappelijk onderzoek, het bevorderen van kennisverrij-king en kennisuitwisseling . Zij organiseert daartoe brainstormsessies, roundtables, kennisbijeenkomsten en congressen en publiceert artikelen.