Diensten

Een paar redenen om lid te worden van AFSMI

 • Ten eerste, It is a big plus!
 • Toegang tot een globaal netwerk
 • Samenwerkings kansen
 • Up to date kennis
 • Workshops & Training
 • Events & roundtables

Lid worden?

Diensten

De te gebruiken diensten bestaan vooral uit vormen van interactie tussen mensen, van nieuwkomer tot expert, waar mee we het leerproces willen stimuleren door de interactievormen en inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te maken:

 

 • Congressen en events: Het (laten) organiseren van congressen en events maakt het mogelijk geïnteresseerde partijen samen te brengen en kennis te verspreiden.
 • Roundtables: Het (laten) organiseren van roundtables maakt het mogelijk om nieuwe kennis te ontwikkelen, ervaringen uit te wisselen, en de opgedane kennis verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld onderzoeken, pilots, en deze kennis te publiceren of op andere wijze doelmatig in te zetten.
 • Research: het promoten en (laten) uitvoeren van onderzoeken op wetenschappelijk en toegepast niveau met als doel de vergaarde kennis te publiceren of op andere wijze doelmatig in te zetten.
 •  Onderwijs: het (laten) organiseren en eventueel certificeren van onderwijs voor managers, werknemers, politici, nieuwe generaties van studenten op alle niveaus.
 • Awards: het uitreiken van prijzen aan individuen, bedrijven of instellingen om daarmee de aandacht te vestigen op innovaties of uitzonderlijke prestaties op het gebied van services management.
 • Nieuwsbrieven: het (laten) publiceren van elektronische nieuwsbrieven waarin artikelen en nieuws over service management worden gepubliceerd. 
 • PR: het inzetten van een public relations firma om aandacht te creëren voor het onderwerp service management en voor de AFSMI
 • Social Networking: Profilering op het Internet via Social Media  kan worden ingezet om een eerste laagdrempelig contact mogelijk te maken tussen huidige en nieuwe deelnemers van het AFSMI netwerk. Tevens kan dit als communicatie medium dienen om activiteiten en ontwikkelingen te communiceren.
 • Lobying: Het inzetten van lobyisten op Nederlands en Europees niveau om aandacht te krijgen voor de politiek relevante onderwerpen op het gebied van services management. E.g subsidies voor onderzoek, maatregelen ter stimulering van services innovatie, verbetering van onderwijs, etc.
 • Internationaal netwerken: entameren van een Nederlands en Europees netwerk in relatie tot services