AFSMI-platform: “matchmaking bedrijven en onderwijs”

Een paar redenen om lid te worden van AFSMI

  • Ten eerste, It is a big plus!
  • Toegang tot een globaal netwerk
  • Samenwerkings kansen
  • Up to date kennis
  • Workshops & Training
  • Events & roundtables

Lid worden?

AFSMI-platform: “matchmaking bedrijven en onderwijs”

Inleiding

De Association For Service Management International, AFSMI , is een vereniging van directeuren en managers met services in hun portefeuille. Doel van vereniging is naast het netwerken en het delen van kennis en ervaring ,denk daarbij aan onderzoeken, seminars en websessions etc , ook het vakgebied services breed onder jonge mensen (doelgroep in eerste instantie Universiteiten en Hoge scholen studenten) te promoten.

Matchmaking

Idee wat we hebben is om studenten/afstudeerders van Universiteiten & Hogescholen te stimuleren een scriptie te schrijven met “service innovatie breed” als thema. Bedrijven hebben geregeld innovatieprojecten op het gebied van services/dienstverlening enerzijds en studenten zoeken vaak naar uitdagende projecten voor het schrijven van een scriptie. Door een platform te introduceren waar (AFSMI) bedrijven service innovatie projecten kunnen kenbaar maken en deze vervolgens via het AFSMI platform te koppelen aan de verschillende AFSMI relaties met Universiteiten en Hogescholen wordt een kwalitatief hoogwaardige “match” gecreëerd.

Scoop projectopdracht

De projectopdracht kan een breed terrein van services & dienstverlening betreffen. Voorbeelden kunnen zijn de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen van dienstverlening, het generen van omzet door nieuwe prijs/marketing modellen, het analyseren van sales en distributiekanalen, de opzet en analyse van klant &loyaliteitsonderzoeken, het optimaliseren en verbeteren van klantenservices, het verbeteren van de performance en het inrichten van service processen, operations& logistics, het ontwikkelen key performance indicators & dashboards etc.

De Opdrachtgever/faciliteiten

Het bedrijf/de organisatie die de opdracht verstrekt heeft er veel belang bij dat het vraagstuk wordt opgelost of de vraag wordt beantwoord. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het projectteam de mogelijkheden krijgt om het onderzoek uit te kunnen voeren.

De Projectomschrijving

Naast de titel van de opdracht dienen in de projectomschrijving de probleemstelling en de doelstelling van het onderzoek te zijn omschreven en dient indien mogelijk de opdracht goed te worden afgebakend. De probleemstelling: “Wat is het probleem dat opgelost moet worden?”  De doelstelling van het onderzoek: “Wat moet het onderzoek opleveren/ waarom moet er onderzoek gedaan worden?”

Verantwoordelijkheden,begeleiding team

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever (het bedrijf/organisatie) en van de begeleiders van de betreffende Hoge scholen of Universiteit, worden vastgelegd in de projectomschrijving en/of het plan van aanpak.

Scriptievoorwaarden

De scriptie vormt een formeel onderdeel van de opleiding en moet aan de specifieke scriptie- voorwaarden van de betreffende Hoge scholen of Universiteit voldoen.

Zoeken en aanmelden Projecten

Zowel bedrijven als studenten kunnen hun belangstelling  kenbaar  maken via een mailbericht aan de betreffende commissie leden Wilma van Dijk  of Hilbrand Rustema